Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = a + bi với a,b là các số thực bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

Cho số phức  với a,b là các số thực bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A z . z = ∣ z ∣ 2 = a 2 + b 2

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô đi từ A đến Bvới tốc độ 60km/h. lúc về ô tô đi với tốc độ 50 km/h, thời gian cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG