Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = a + bi ( a , b ∈ R ) thỏa mãn z + 2 + i − ∣ z ∣ ( 1 + i ) = 0 và ∣ z ∣ > 1 . Tính P = a + b

Cho số phức  thỏa mãn  và . Tính 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Lấy (1)trừ (2)theo vế ta được a − b + 1 = 0 ⇔ b = a + 1 .Thay vào (1)ta được Suy ra b = 4

Đáp án D

Lấy (1) trừ (2) theo vế ta được . Thay vào (1) ta được

Suy ra b = 4

3

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ a = ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG