Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = ( 1 − 2 i ) 2 . Tính mô-đun của số phức z 1 ​

Cho số phức . Tính mô-đun của số phức

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có z = ( 1 − 2 i ) 2 = 1 − 4 i + 4 i 2 = − 3 − 4 i Do đó Chọn đáp án A

Ta có

not stretchy rightwards double arrow 1 over straight z equals fraction numerator 1 over denominator negative 3 minus 4 straight i end fraction equals negative 3 over 25 plus 4 over 25 straight i

Do đó open vertical bar 1 over straight z close vertical bar equals square root of open parentheses negative 3 over 25 close parentheses squared plus open parentheses 4 over 25 close parentheses squared end root equals 1 fifth

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = { 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 } . Có bao nhiêu số phức z = x + yi có phần thực, phần ảo đều thuộc X và có tổng x + y ≤ 10 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG