Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2 − 3 i .Tổng phần thực và phần ảo của số phức z là

Cho số phức . Tổng phần thực và phần ảo của số phức  là
 

  1. 5

  2. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Do số phức z = 2 − 3 i ⇒ z = 2 + 3 i .Tổng phần thực và phần ảo của số phức z là 5

Đáp án A

Do số phức . Tổng phần thực và phần ảo của số phức  là 5
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG