Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2 − 3 i .Tổng phần thực và phần ảo của số phức z là

Cho số phức . Tổng phần thực và phần ảo của số phức  là
 

  1. 5

  2. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Do số phức z = 2 − 3 i ⇒ z = 2 + 3 i .Tổng phần thực và phần ảo của số phức z là 5

Đáp án A

Do số phức . Tổng phần thực và phần ảo của số phức  là 5
 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG