Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức . Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức .

Cho số phức z equals 1 plus i . Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức omega equals 3 top enclose z plus 2 i .

  1. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức omega nằm trên đường tròn có phương trình left parenthesis x minus 3 right parenthesis squared plus left parenthesis y plus 1 right parenthesis squared equals 1

  2. Điểm biểu diễn số phức w là điểm có tọa độ left parenthesis negative 3 semicolon minus 1 right parenthesis

  3. Điểm biểu diễn số phức omegalà điểm có tọa độ (3; -1)

  4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w nằm trên đường tròn có phương trình left parenthesis x plus 3 right parenthesis squared plus left parenthesis y plus 1 right parenthesis squared equals 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: .Nên điểm biếu diễn số phức w là điểm có tọa độ

Ta có: z equals 1 plus i rightwards double arrow stack z space with bar on top equals x minus y i left parenthesis x comma y element of straight real numbers right parenthesis. Nên điểm biếu diễn số phức w là điểm có tọa độ left parenthesis 3 semicolon minus 1 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh với mọi số phức u và v ta có: ∣ uv ∣ = ∣ u ∣ ∣ v ∣ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG