Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức .Tìm số phức

Cho số phức z equals 2 minus 3 i. Tìm số phức omega equals fraction numerator top enclose z plus i over denominator z minus 1 end fraction

  1. omega equals negative 1 plus i

  2. omega equals negative 7 over 5 minus 1 fifth i

  3. omega equals 4 over 5 plus 2 over 5 i

  4. omega equals 2 over 5 minus 4 over 5 i

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Xét tập (A) gồm các số phức z thỏa mãn z − 2 z − 2 i ​ là số thuần ảo và các giá trị thực m, n thỏa mãn chỉ có duy nhất một số phức z ∈ ( A ) t h ỏ a m a ~ n ∣ z − m − ni ∣ = 2 ​ . Đặt M = max( m + n ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG