Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Cho số phức z equals negative 1 minus 3 i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức top enclose z

 

  1. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 3.

  2. Phần thực bằng - 1 và phần ảo bằng 3i

  3. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3.

  4. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3i .

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.Suy ra phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 3.

z equals negative 1 minus 3 i rightwards double arrow z with bar on top equals negative 1 plus 3 i. Suy ra phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số y = f '(x) như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số g (x) = f ( 3 − 3 6 x − x 2 ​ ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG