Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Cho số phức z equals negative 1 minus 2 square root of 6 i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z with bar on top

  1. Phần thực bằng - 1 và phần ảo bằng - 2 square root of 6 i

  2. Phần thực bằng - 1 và phần ảo bằng 2 square root of 6

  3. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2 square root of 6

  4. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 2 square root of 6 i

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.Vậy phần thực bằng -1 và phần ảo bằng .

z space equals space minus 1 minus 2 square root of 6 i space rightwards double arrow z with bar on top equals negative 1 plus 2 square root of 6 i. Vậy phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 2 square root of 6 .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nghiệm của hệ phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG