Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Cho số phức z space equals space 1 space minus space 4 space open parentheses i plus 3 close parentheses.

Tìm phần thực và phần ảo của số  phức z with rightwards harpoon with barb upwards on top

  1. Phần thực bằng -11 và phần ảo bằng 4.

  2. Phần thực bằng -11 và phần ảo bằng 4i.

  3. Phần thực bằng -11 và phần ảo bằng -4i.

  4. Phần thực bằng -11 và phần ảo bằng -4.

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có: Vậy số phức có phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 4

Đáp án A

Ta có:

Vậy số phức z with rightwards harpoon with barb upwards on top có phần thực bằng -1  và phần ảo bằng 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z 1 ​ = 1 + i , z 2 ​ = 2 − 3 i . Phần ảo của số phức w = z 1 ​ + z 2 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG