Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = − 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i . Số phức 1 + z + z 2 bằng

Cho số phức . Số phức  bằng

  1. 0

  2. 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có 1 + z + z 2 = 1 + ( − 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i ) + ( − 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i ) 2 = 2 1 ​ + 2 3 ​ ​ i + 4 1 ​ − 2 3 ​ ​ i − 4 3 ​ = 0

Chọn A

Ta có 

 = 

1

Câu hỏi tương tự

Xét ba mệnh đề: I.Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng. II. Có duy nhất một mặt phẳng qua ba điểm cho trước không thẳng hàng. III. Khi đường thẳng dvà mặt ghẳng ( α ) có hai điểm ch...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG