Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức , biết rằng thỏa . Tìm số phức

Cho số phức z equals x space plus y i, biết rằng x comma y space element of straight real numbers thỏa left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis plus left parenthesis 2 y plus 1 right parenthesis i equals left parenthesis x plus 1 right parenthesis minus left parenthesis y minus 5 right parenthesis i. Tìm số phức omega equals 6 left parenthesis z plus i top enclose z right parenthesis

  1. omega equals 17 plus 17 i

  2. omega equals 17 plus i

  3. omega equals 1 minus i

  4. omega equals 1 plus 17 i

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn phần thực và phần ảo của đều thuộc là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG