Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Số các điểm trên (C) có tọa độ nguyên là:

Cho y equals fraction numerator x squared minus x minus 2 over denominator x minus 1 end fraction open parentheses C close parentheses. Số các điểm trên (C) có tọa độ nguyên là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20m/sthì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời đi...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG