Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Rút gọn biểu thức thu được kết quả là . Giá trị bằng

Cho . Rút gọn biểu thức  thu được kết quả là

. Giá trị  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do đó:

Do đó:

1

Câu hỏi tương tự

Cho , tính giá trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG