Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (P m ): 2x + y + z + 1 + m(x + y z+ 1) = 0. Giá trị m để : 2x + y + z 1 = 0 là:

Cho (Pm): 2x + y + z + 1 + m(x + y z+ 1) = 0. Giá trị m để left parenthesis P subscript m right parenthesis perpendicular left parenthesis P subscript 0 right parenthesis: 2x + y + z 1 = 0 là:

  1. m equals negative 2

  2. m equals negative 3 over 2

  3. m equals 3 over 2

  4. m equals negative 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đề dự bị 2khối B(2005) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(5;2;-3) và mặt phẳng (P): 2x + 2y - z + 1 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua M và chứa đường thẳng: 2 x − 1 ​ = ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG