Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình z 2 - 2z + 5 = 0. Tổng bình phương môđun các nghiệm của phương trình là:...

Cho phương trình z2 - 2z + 5 = 0. Tổng bình phương môđun các nghiệm của phương trình là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tim số thực m sao cho ( m 2 − 1 ) + ( m + 1 ) i là số ảo

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG