Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình x 4 + 3x 2 + 5 - m = 0. Giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

Cho phương trình x4 + 3x2 + 5 - m = 0. Giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt là:
 

  1. m<-5

  2. m>4

  3. m<4

  4. m>5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số: Giá trị của là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG