Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình x 3 - (4m - 1)x 2 +(5m - 2)x - m = 0. Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt là:...

 Cho phương trình x3- (4m - 1)x2 +(5m - 2)x - m = 0. Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG