Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình và Nghiệm chung của hai phương trình là

Cho phương trình x minus 2 y equals negative 10 và x plus y equals negative 1 
Nghiệm chung của hai phương trình là 

  1. ( -2 ; 5)

  2. ( -8 ;4 )

  3. ( 7 ; -3 )

  4. ( -4 ; 3)

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 
Chọn D 

 

1

Câu hỏi tương tự

Đường thẳng (D) trong hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của phương trình nào dưới đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG