Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình , với là tham số thực. Biết phương trình có nghiệm . Giá trị của bằng

Cho phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 left parenthesis x plus a right parenthesis equals 3 end style, với begin mathsize 16px style a end style là tham số thực. Biết phương trình có nghiệm begin mathsize 16px style x equals 2 end style. Giá trị của begin mathsize 16px style a end style bằng

  1. 1

  2. 10

  3. 5

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Biểu diễn của theo và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG