Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: { ( a + b ) x + ( a − b ) y = 2 a ( a 3 + b 3 ) x + ( a 3 − b 3 ) y = 2 ( a 2 + b 2 ) ​ với a  = ± b v a ˋ ab  = 0 , hệ có nghiệm duy nhấtlà:

Cho phương trình: với , hệ có nghiệm duy nhất là:

 

  1. x = a+ b, y = a - b 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = a + b 1 ​ , y = a − b 1 ​

ĐÁP ÁN B.  

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { m x − ( m + 1 ) y = 3 m x − 2 m y = m + 2 3 x − y + 2 z = 7 ​ có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG