Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình ( x + 5 ) ( 2 − x ) = 3 x 2 + 3 x ​ và các số thực: I. x = - 1 II. x = 1 III. x = - 4 IV. x = 4

Cho phương trình  và các số thực: 

I. x = - 1

II. x = 1

III. x = - 4 

IV. x  = 4

  1. Chỉ I 

  2. I, IV 

  3. Chỉ II

  4. II, III

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.II, III

ĐÁP ÁN D. II, III

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để các hàm số sau liên tục trên R f ( x ) = { 2 x − 4 ​ + 3 khix ≥ 2 x 2 − 2 m x + 3 m + 2 x + 1 ​ khix < 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG