Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 3 x − 2 ​ x 2 ​ − 3 x − 2 ​ = 1 − x và các số thực: I. x = ± 1 II. x =6 III. x = - 1 IV. x = - 6 Nghiệm của phương trình là:

Cho phương trình  và các số thực: 

I. 

II. x =6 

III. x = - 1

IV. x = - 6

Nghiệm  của phương trình là: 

  1. I, II

  2. III, IV 

  3. Chỉ I

  4. Chỉ III

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Chỉ I

ĐÁP ÁN C. Chỉ I

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mọi hàm số f : ( − 1 ; + ∞ ) → ( − 1 ; + ∞ ) thoả mãn hai điều kiện sau (1) f ( x = f ( y ) + x f ( y )) = y + f ( x ) + y f ( x ) ; ∀ x , y ∈ ( − 1 ; + ∞ ) (2) x f ( x ) ​ là hàm số tăng ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG