Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình Tìm để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn

Cho phương trình  Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: Đặt Phương trình trở thành Theo đề ta có: Hay Phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn khi và chỉ khi có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn Ta có: Thử lại bằng cách thay giá trị vào phương trình đều thỏa mãn. Vậy phương án cần chọn là B.

Điều kiện xác định:

Đặt  Phương trình  trở thành

Theo đề ta có:

Hay

Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  khi và chỉ khi  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn

Ta có:

Thử lại bằng cách thay giá trị  vào phương trình  đều thỏa mãn.

Vậy phương án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG