Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: 2 x + 3 y = 4 Tìm nghiệm nguyên của phương trình thoả mãn 5 > x > y − 3 .

Cho phương trình:
Tìm nghiệm nguyên của phương trình thoả mãn .

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 2 x + 3 y = 4 Phương trình có họ nghiệm { x = 3 t − 4 y = 4 − 2 t ​ để 5 > x > y − 3 ⇔ { x = 3 t − 4 < 5 3 t − 4 > 4 − 2 t − 3 ​ ⇔ { t < 3 t > 1 ​ ⇔ t = 2 Suy ra phương trình có nghiệm { x = 2 y = 0 ​

Ta có:
Phương trình có họ nghiệm

để

Suy ra phương trình có nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , y , z ∈ Z + thỏa mãn phương trình: x + y + z = x yz . (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG