Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x − 3 y = 4 Tìm giá trị nguyên dương và y nguyên âm thoả mãn phương trình.

Cho phương trình:
Tìm giá trị nguyên dương và y nguyên âm thoả mãn phương trình.

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x − 3 y = 5 Đặt: y = t , ( t ∈ Z ) ⇔ x = 4 − 3 t để { x > 0 y < 0 ​ ⇔ { t < 0 4 − 3 t > 0 ​ ⇔ − 3 4 ​ < t < 0 ⇔ t = − 1 Suy ra phương trình có nghiệm: { x = 1 y = − 1 ​

Ta có:
Đặt:

để
Suy ra phương trình có nghiệm:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , y , z ∈ Z + thỏa mãn phương trình: x + y + z = x yz . (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG