Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình sau trêntập số phức x 2 + 3x + 5 = 0. Các nghiệm của phương trình trên có phần thực là:

Cho phương trình sau trên tập số phức x2 + 3x + 5 = 0. Các nghiệm của phương trình trên có phần thực là:
 

  1. fraction numerator negative 3 over denominator 2 end fraction

  2. 3 over 2

  3. fraction numerator square root of 11 over denominator 2 end fraction

  4. negative fraction numerator square root of 11 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: z 4 − z 3 + 2 1 ​ z 2 + z + 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG