Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình ( m + 2 ) ( 2 + x ​ − 2 2 − x ​ ) + 3 x + 4 4 − x 2 ​ = m + 12 .Số giá trị nguyên của tham số mđể phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt là

Cho phương trình . Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt là

  1. 3

  2. 4

  3. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên: Ứng với mỗi giá trị t ∈ [ − 4 ; 2 ] ta có 1 giá trị x ∈ [ − 2 ; 2 ] . Phương trình đã cho có dạng ( m + 2 ) t + 10 − t 2 = m + 12 ⇔ t 2 − 2 t + 2 = ( t − 1 ) m (1) Yêu cầu bài toán trở thành tìm mđể phương trình (1)có 2 nghiệm tphân biệt thuộc đoạn [ − 4 ; 2 ] . + Với t = 1 ta thấy không tồn tại giá trị m. + Với t  = 1 phương trình (1)tương đương m = t − 1 t 2 − 2 t + 2 ​ = t − 1 + t − 1 1 ​ . Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta có − 5 26 ​ < m < − 2 . Mà m ∈ Z ⇒ m ∈ { − 5 ; − 4 ; − 3 } . Vậy có 3 giá trị mnguyên thỏa đề bài.

Bảng biến thiên:

Ứng với mỗi giá trị  ta có 1 giá trị .

Phương trình đã cho có dạng

 (1)

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm t phân biệt thuộc đoạn .

+ Với  ta thấy không tồn tại giá trị m.

+ Với  phương trình (1) tương đương

.

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta có .

. Vậy có 3 giá trị m nguyên thỏa đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG