Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x + 1 x + m ​ + x x − 2 ​ = 2 . Để phương trình có nghiệm thì:

Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì:

  1. m = 1 hay m = 3

  2. m = - 1 hay m = - 3

  3. m = 2 hay m = -2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = 1 hay m = 3 thì phương trình vô nghiệm

ĐÁP ÁN A. m = 1 hay m = 3

thì phương trình vô nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình: ∣ 3 − x ∣ + ∣ 2 x + 4 ∣ = 3 có nghiệm là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG