Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 4 x 2 − 2 ( 2 a − 1 ) x − 3 ( 4 a − 1 − 2 a − 2 ) = 0 . Để phương trình có nghiệm thì tham số a thuộc tập hợp nào?

Cho phương trình . Để phương trình có nghiệm thì tham số a thuộc tập hợp nào? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. a ∈ R \ ( − 2 , 0 )

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a và dãy số ( u n ​ ) xác đinh bởi u 1 ​ = 3 v a ˋ 2 u n + 1 ​ = u n ​ + 1 với n ≥ 1. Gọi S là tổng số hạng đầu tiên của dãy số( u n ​ ). Tìm lim S n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG