Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: ( a + 1 ) x + 6 a = 0 Để phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng (0,1), giá trị của tham số a là:

Cho phương trình: 

Để phương trình có đúng một nghiệm thuộc khoảng (0,1), giá trị của tham số a là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. a  = 0

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a và dãy số ( u n ​ ) xác đinh bởi u 1 ​ = 3 v a ˋ 2 u n + 1 ​ = u n ​ + 1 với n ≥ 1. Gọi S là tổng số hạng đầu tiên của dãy số( u n ​ ). Tìm lim S n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG