Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình phức .Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm ?

Cho phương trình phức z cubed equals top enclose z. Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm ?

  1. 1 nghiệm

  2. 3 nghiệm

  3. 4 nghiệm

  4. 5 nghiệm

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Vậy phương trình đã có 5 nghiệm.

Gọi z equals a plus b i rightwards double arrow z with bar on top equals a minus b i space left parenthesis a comma b element of straight real numbers right parenthesis

Vậy phương trình đã có 5 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Mặt phẳng (P) vuông góc với (d) có véc tơ pháp tuyến là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG