Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình : lo g 3 2 ​ x + lo g 3 2 ​ x + 1 ​ − 2 m − 1 = 0 ( 2 ) (m là tham số) Giải phương trình (2) khi m = 2

Cho phương trình :

(m là tham số)

Giải phương trình (2) khi m = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với m = 2 ta có: lo g 3 2 ​ x + lo g 3 2 ​ x + 1 ​ − 5 = 0 Điều kiện x > 0. Đặt t = lo g 3 2 ​ x + 1 ​ ≥ 1 t a c o ˊ : t 2 − 1 + t − 5 = 0 ⇔ t 2 + t − 6 = 0 ⇔ { t 1 ​ = − 3 ( l o ạ i ) t 2 ​ = 2 ​ t 2 = 2 lo g 3 2 ​ x = 3 ⇔ lo g 1 ​ x = ± 3 ​ ⇔ x = 3 ± 3 ​

Với m = 2 ta có:

Điều kiện x > 0. Đặt 

t2 = 2 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức sin 2 2 B ​ = 2 sin A sin A − sin C ​ . Chứng minh tam giác ABC vuông.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG