Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 2 7 x + 3 x . 9 x + ( 3 x 2 + 1 ) 3 x = ( m 3 − 1 ) x 3 + ( m − 1 ) x , m là tham số. Biết rằng giá trị m nhỏ nhất để phương trình đã cho có nghiệm trên ( 0 ; + ∞ ) là a + e ln b , với a,b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức 17 a + 3 b bằng

Cho phương trình  là tham số. Biết rằng giá trị m nhỏ nhất để phương trình đã cho có nghiệm trên  là , với a,b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức  bằng

  1. 26

  2. 48

  3. 54

  4. 18

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình đã cho tương đương ( 3 x ) 3 + 3 x . ( 3 x ) 2 + ( 3 x 2 + 1 ) 3 x = ( m 3 − 1 ) x 3 + ( m − 1 ) x ⇔ ( 3 x + x ) 3 + 3 x + x = ( m x ) 3 + m x ( ∗ ) Xét hàm số f ( u ) = u 3 + u , f ′ ( u ) = 3 u 2 + 1 > 0 , ∀ u ∈ R Phương trình (*) tương đương f ( 3 x + x ) = f ( m x ) Nên 3 x + x = m x ⇔ m = x 3 x ​ + 1 , x > 0 Xét hàm số g ( x ) = x 3 x ​ + 1 , x > 0 Ta có g ′ ( x ) = x 2 3 x ( x ln 3 − 1 ) ​ ⇒ g ′ ( x ) = 0 ⇔ x = lo g 3 ​ e Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi m ≥ g ( lo g 3 ​ e ) = 1 + e ln 3 ⇒ { x = 1 b = 3 ​

Phương trình đã cho tương đương

Xét hàm số 

Phương trình (*) tương đương 

Nên 

Xét hàm số 

Ta có 

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 

10

Câu hỏi tương tự

Cho , , là các số thực dương thỏa mãn , , . Tính giá trị .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG