Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x 2 − 2 a ( x − 1 ) − 1 = 0 . Khi tiirng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng nhau, thì các giá trị của tham số a bằng:

Cho phương trình: . Khi tiirng các nghiệm và tổng bình phương các nghiệm của phương trình bằng nhau, thì các giá trị của tham số a bằng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. a = 2 1 ​ ha y a = 1

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ bất phươngtrình { x 2 − 3 x + 2 ≤ 0 x 2 − 6 x + m ( 6 − m ) ≥ 0 ​ Để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất thì giá trị thích hợp của tham số m là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG