Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: 2 x 2 − ( 2 a − 1 ) x + a 2 + 2 = 0 . Khi hiệu hai nghiệm của phương trình bằng tích của chúng thì giá trị thích hợp của tham số a là:

Cho phương trình: . Khi hiệu hai nghiệm của phương trình bằng tích của chúng thì giá trị thích hợp của tham số a là: 

  1. a = 1

  2. a = 2

  3. a = 3

  4. a = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.a = 2

ĐÁP ÁN B. a = 2

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 1 − x − a 2 b ​ = a 2 + x 2 − 2 a x a 2 − b 2 ​ có tập nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG