Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho phương trình open parentheses 1 minus square root of 5 close parentheses x squared minus 2 square root of 5 x minus open parentheses 1 plus square root of 5 close parentheses equals 0 space left parenthesis asterisk times right parenthesis

Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt: x subscript 1 equals negative 1 semicolon space x subscript 2 equals fraction numerator 1 plus square root of 5 over denominator 1 minus square root of 5 end fraction

  2. Phương trình (*) có nghiệm kép x subscript 1 equals space x subscript 2 equals fraction numerator 1 plus square root of 5 over denominator 1 minus square root of 5 end fraction

  3. Phương trình (*) vô nghiệm

  4. A), B), C) đều sai

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

 

 

 

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG