Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: { m 2 x + ( m + 4 ) y = 2 m ( x + y ) = 1 − y ​ Để hệ này vô nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số m là:

Cho phương trình: 

Để hệ này vô nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số m là: 

  1. m = 0 hay m = - 2

  2. m = 1 hay m = 2

  3. m = - 1 hay m = 

  4. m = -  hay m = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.m = 0 hay m = - 2

ĐÁP ÁN A. m = 0 hay m = - 2

1

Câu hỏi tương tự

Biết hàm số y = sin x + cos x + 2 sin x − cos x + 2 ​ ​ có giá trị lớn nhất là M, giá trị nhỏ nhất là N. Khi đó, giá trị của 2M+N là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG