Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình ∣ ∣ ​ − 2 x 2 + 10 x − 8 ∣ ∣ ​ = x 2 − 5 x + m . Giá trị thích hợp của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:

Cho phương trình . Giá trị thích hợp của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 4 < m < 4 43 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình (1). Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG