Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình . Gọi Slà tổng tất cả các nghiệm của phương trình trong khoảng (0;100), khẳng định đúng là:

Cho phương trình c o t open parentheses straight pi over 4 minus x close parentheses minus 1 equals 0. Gọi S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình trong khoảng (0;100), khẳng định đúng là:

  1. S equals 469 straight pi

  2. S equals 964 straight pi

  3. S equals 496 straight pi

  4. S equals 946 straight pi

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG