Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình Gọi là tập hợp tất cả các giá trị nguyên để phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn . Tính tổng bình phương tất cả các phần tử của tập .

Cho phương trình

Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị  nguyên để phương trình đã cho có nghiệm thuộc đoạn . Tính tổng bình phương tất cả các phần tử của tập .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⬥ Ta có . ⬥ Xét hàm số với ; Ta có . Suy ra hàm số đồng biến trên . ⬥ Do đó phương trình tương đương với . ⬥ Vẽ đồ thị hàm số từ đó suy ra đồ thị và đồ thị của như hình vẽ. ⬥ Từ đồ thị suy ra có nghiệm . suy ra các giá trị nguyên của là . ⬥ Vậy .

⬥ Ta có

.

⬥ Xét hàm số  với ; Ta có .

Suy ra hàm số  đồng biến trên .

⬥ Do đó phương trình tương đương với .

⬥ Vẽ đồ thị hàm số  từ đó suy ra đồ thị  và đồ thị của  như hình vẽ.

⬥ Từ đồ thị suy ra  có  nghiệm .

suy ra các giá trị nguyên của  là .

⬥ Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc , có gia tốc . Biết vận tốc của ô tô tại giây thứ 6bằng 6 (m/s). Tính vận tốc của ô tô tại giây thứ20. A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG