Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x 2 − 2 ( a + 1 ) x + a 2 + a = 0 . Để cho hai nghiệm x 1 , x 2 của phương trình đều lớn hơn - 3, giá trị thích hợp của a là:

Cho phương trình: . Để cho hai nghiệm x1, x2 của phương trình đều lớn hơn - 3, giá trị thích hợp của a là: 

  1. a > - 3

  2. a > - 4

  3. a > - 1

  4. Không có giá trị nào của a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.a > - 1

ĐÁP ÁN C. a > - 1

1

Câu hỏi tương tự

Biết 2,x,8 lập thành cấp số cộng. Giá trị của x là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG