Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) = x 3 − 3 x 2 − 6 x + 1 . Phương trình f ( f ( x ) + 1 ) + 1 ​ = f ( x ) + 2 có số nghiệm thực là

Cho  . Phương trình  có số nghiệm thực là

  1. 4

  2. 6

  3. 7

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét phương trình t = x 3 − 3 x 2 − 6 x + 1 là pt hoành độ giao điểm của ... Ta có Dựa vào bảng biến thiên, ta có + Với t = t 2 ​ ∈ ( − 1 ; 1 ) , ta có d cắt tại 3 điểm phân biệt, nên phương trình có 3 nghiệm. + Với t = t 3 ​ ∈ ( 5 ; 6 ) , ta có d cắt tại 1 điểm, nên phương trình có 1 nghiệm. Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Xét phương trình  là pt hoành độ giao điểm của ...

Ta có

Dựa vào bảng biến thiên, ta có
+ Với  , ta có d cắt tại 3 điểm phân biệt, nên phương trình có 3 nghiệm.
+ Với  , ta có d cắt tại 1 điểm, nên phương trình có 1 nghiệm.
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.
 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = lo g 3 ​ x − m lo g 3 ​ x − 2 ​ đồng biến trên khoảng ( 1 ; + ∞ )

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG