Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình có hai nghiệm . Tính .

Cho phương trình 2 to the power of 2 x end exponent minus 5.2 to the power of x plus 6 equals 0 có hai nghiệm x subscript 1 comma x subscript 2 . Tính P equals x subscript 1 x subscript 2 .
 

  1. P equals log subscript 2 6

  2. P equals 2 log subscript 2 3

  3. P equals log subscript 2 3

  4. P equals 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = .

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG