Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x 3 − ( 2 m + 1 ) x 2 + 3 ( m + 4 ) x − m − 12 = 0 Các giá trị thích hợp của tham số m để phương trình có 2 nghiệm là :

Cho phương trình: 

Các giá trị thích hợp của tham số m để phương trình có 2 nghiệm là : 

  1. m = 3, m = - 4, m = - 13

  2. m = - 3, m = 4, m = 13

  3. m = 2, m = 1, m = -12 

  4. m = - 2, m = - 1, m = 12

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.m = - 3, m = 4, m = 13

ĐÁP ÁN B. m = - 3, m = 4, m = 13

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của x 16 trong khai triển thành đa thức của f x ) = [ 1 − x 2 1 − x 2 ) ] 16

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG