Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình lo g 2 ​ ( x − x 2 − 1 ​ ) . lo g 5 ​ ( x − x 2 − 1 ​ ) = lo g m ​ ( x + x 2 − 1 ​ ) . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương khác 1 của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm x lớn hơn 2?

Cho phương trình  Có bao nhiêu giá trị nguyên dương khác 1 của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm x lớn hơn 2?

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Do đó Phương trình (∗) có nghiệm trên khoảng (2; + ∞ ) khi Kết hợp với yêu cầu của bài toán ta suy ra m = 2. Chọn đáp án D

Hướng dẫn giải 


Do đó 

Phương trình (∗) có nghiệm trên khoảng (2; +) khi 

Kết hợp với yêu cầu của bài toán ta suy ra m = 2.

 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG