Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 5 x + 5 = 8 x . Biết phương trình có nghiệm x = lo g 4 ​ 5 5 , trong đó 0 < a  = 1. Tìm phần nguyên của a.

Cho phương trình . Biết phương trình có nghiệm  , trong đó 0 < a 1. Tìm phần nguyên của a.

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B PT ⇔ ( 5 8 ​ ) x = 5 x ⇔ x = lo g 5 8 ​ ​ 5 x ⇔ x = lo g 1 , 6 ​ 5 5 ⇒ x = 1 , 6 ⇒ [ a ] = 1

Lời giải 
Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình e . lo g x + 3 ​ ( 3 − 1 − 2 x + x 2 ​ = 2 1 ​ f . 2 3 ​ − lo g 4 1 ​ ​ ( x + 2 ) 2 − 3 = lo g 4 1 ​ ​ ( 4 − x ) 3 + lo g 4 1 ​ ​ ( x + 6 ) 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG