Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình bậc nhất hai ẩn ( hoặc ), phát biểu nào sau đây đúng.

Cho phương trình bậc nhất hai ẩn ( hoặc ), phát biểu nào sau đây đúng.

  1. Phương trình vô nghiệm.

  2. Phương trình có một nghiệm.

  3. Phương trình luôn luôn có vô số nghiệm.

  4. Không xác định.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn luôn có vô số nghiệm.

Phương trình bậc nhất hai ẩn  luôn luôn có vô số nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nghiệm của hệ phương trình .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG