Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: a. Tìm m để phương trình * có 2 nghiệm âm b. Tìm m để phương trình * có 2 nghiệm x 1 ; x 2 thỏa mãn

Cho phương trình:  x squared minus open parentheses 2 m plus 1 close parentheses x plus m squared plus m minus 6 equals 0 space asterisk times

a. Tìm m để phương trình *  có 2 nghiệm âm 

b. Tìm m để phương trình * có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn  open vertical bar x subscript 1 cubed minus x subscript 2 cubed close vertical bar equals 50

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để phương trình có hai nghiệm âm thì: b. Giải phương trình :

Để phương trình có hai nghiệm âm thì:

b. Giải phương trình : open vertical bar open parentheses m minus 2 close parentheses cubed minus open parentheses m plus 3 close parentheses cubed close vertical bar equals 50

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG