Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho parabol (P): và đường thẳng (d): y = 4x – m a) Vẽ parabol (P) b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) và (P) có đúng một điểm chung

Cho parabol (P): begin mathsize 12px style y space equals space minus x squared end style và đường thẳng (d): y = 4x – m

a) Vẽ parabol (P)

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (d) và (P) có đúng một điểm chung

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Bảng giá trị Đồ thị b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) : (d) và (P)có đúng 1 điểm chung phương trình (1) có nghiệm kép Vậy m = –4

a) Bảng giá trị 

Đồ thị

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) : begin mathsize 12px style negative x squared equals space 4 x space minus m space left right double arrow space x squared plus 4 x minus m space equals space 0 left parenthesis 1 right parenthesis end style (d) và (P) có đúng 1 điểm chungbegin mathsize 12px style left right double arrow end stylephương trình (1) có nghiệm kép begin mathsize 12px style left right double arrow end stylebegin mathsize 12px style increment apostrophe space equals 2 squared minus space left parenthesis negative m right parenthesis space equals space 0 left right double arrow space 4 space plus space m space equals space 0 space left right double arrow m space equals space minus 4 end style

Vậy m = –4

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác A BC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H. 1) Chứng minh tứ giác BFEC là tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh A B . A F = A C . A E 3) BE và CF lần lượt cắt (...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG