Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (O; 5 cm). Các điểm A, B ∈ (O; 5 cm) sao cho AOB =120 o . Số đo độ dài cung AB (nhỏ) là: A. (cm) B. (cm) C. (cm) D. (cm)

Cho (O; 5 cm). Các điểm A, B ∈ (O; 5 cm) sao cho AOB = 120o. Số đo độ dài cung AB (nhỏ) là:

A. 10 over 3 straight pi (cm)        B. 10 straight pi(cm)         C. 2 over 3 straight pi (cm)          D. 10 over 9 straight pi(cm) 

  1. 10 over 3 straight pi (cm) 

  2. 10 straight pi(cm) 

  3. 2 over 3 straight pi (cm)

  4. 10 over 9 straight pi(cm) 

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A. (cm)

Đáp án A. 10 over 3 straight pi (cm) 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG